Witamy w PROFILBETON - prosty – bezpieczny – bez barie

Wskazówki transportowe – przegląd


Wskazówki montażowe – KSB i KSBplus

Układanie zgodnie z normą DIN dla krawężników

1. Montaż krawężników w ciągach komunikacyjnych reguluje norma DIN 18318. Mówi ona, że płyty krawężnikowe należy układać na równej wysokości i w rzędzie na fundamencie o grubości co najmniej 20 cm z podstawą z betonu C12/15. Podczas montażu krawężników beton na fundamenty i podstawę nie może być jeszcze związany, aby powstało dobre połączenie prefabrykowanego elementu i wylanego w danym miejscu betonu. Podpora powinna mieć co najmniej 15 cm grubości na całej długości. Górną krawędź podpory umieszcza się zgodnie z sąsiadującym z nią mocowaniem. Odpowiednią propozycję montażu prześlemy na życzenie.

Pomiędzy elementami krawężnikowymi należy pozostawić 5 mm na spoiny stykowe. Ponieważ w praktyce okazuje się, że szerokość spoin jest często nieco większa, zaleca się, by układanie rozpocząć w istniejących już stałych punktach. Spoin nie wolno wypełniać zaprawą. Zalecamy wypełnienie ich elastycznymi krążkami do spoin (w ofercie firmy Profilbeton) lub stosownym elastycznym preparatem uszczelniającym (wykonanie i szerokość spoin powinny być zgodne z zaleceniami producenta).

2. Wszelkie prace należy przeprowadzić w taki sposób, by nie uszkodzić elementów profilowanych, w szczególności brzegów i widocznych powierzchni. Okładziny sąsiadujące z elementami krawężnika należy zamontować w taki sposób, by również po uszczelnieniu nie znajdowały się wyżej niż jego górny brzeg, ponieważ mogłoby to powodować uszkodzenia brzegów i powierzchni. Podczas uszczelniania okładzin należy szczególnie uważać, by nie najechać Kasseler Sonderbord kompaktorem, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.

3. Prace należy prowadzić zgodnie ze stosownymi przepisami BHP..

Baustellenfoto mit gesetzten KSBplus-Steinen
Baustellenfoto mit Arbeitern die einen Stein setzen
Baustellenfoto eines Wasserablauf-Elements
Foto einer fertigen Bushaltestelle mit KSB

Wskazówki montażowe – Kasseler Querungsbord®

1. Montaż krawężników w ciągach komunikacyjnych reguluje norma DIN 18318. Mówi ona, że płyty krawężnikowe należy układać na równej wysokości i w rzędzie na fundamencie o grubości co najmniej 20 cm z podstawą z betonu C12/15. Podczas montażu krawężników beton na fundamenty i podstawę nie może być jeszcze związany, aby powstało dobre połączenie prefabrykowanego elementu i wylanego w danym miejscu betonu. Podpora powinna mieć co najmniej 15 cm grubości na całej długości. Górną krawędź podpory umieszcza się zgodnie z sąsiadującym z nią mocowaniem. Na odwrocie znajdą Państwo odpowiednią propozycję montażu.

Pomiędzy elementami krawężnikowymi należy pozostawić 5 mm na spoiny stykowe. Ponieważ w praktyce okazuje się, że szerokość spoin jest często nieco większa, zaleca się, by układanie rozpocząć w istniejących już stałych punktach. Spoin nie wolno wypełniać zaprawą. Zalecamy wypełnienie ich elastycznymi krążkami do spoin lub stosownym elastycznym preparatem uszczelniającym (wykonanie i szerokość spoin powinny być zgodne z danymi producenta).

2. Wszelkie prace należy przeprowadzić w taki sposób, by nie uszkodzić elementów profilowanych, w szczególności brzegów i widocznych powierzchni. Okładziny sąsiadujące z elementami krawężnika należy zamontować w taki sposób, by również po uszczelnieniu nie znajdowały się wyżej niż jego górny brzeg, ponieważ mogłoby to powodować uszkodzenia brzegów i powierzchni. Podczas uszczelniania okładzin należy szczególnie uważać, by nie najechać Kasseler Querungsbord kompaktorem, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.

3. Prace należy prowadzić zgodnie ze stosownymi przepisami BHP.