Profilbeton Zurück zur Strartseite

Pierwsze projekty z „betonowym elementem rozdziału drogi dla rowerów i chodnika Kasseler“ w Polsce i w Brandenburgii

To, co zdążyło już przekonać osoby niedowidzące i rowerzystów na trasie testowej na terenie firmy Profilbeton, zostanie teraz zrealizowane w różnych projektach w miastach Polski i Brandenburgii.

Maßblattvorschau RGT
Jeżeli droga dla rowerów oraz chodnik są prowadzone równolegle na jednym poziomie, wówczas pomiędzy nimi musi występować wyraźny rozdział. W normie DIN 32984 ‚Oznakowanie wskaźnikowe poziome w przestrzeni publicznej‘ wymaga się, aby rozdział ten był wykonany w taki sposób, aby był dobrze wyczuwalny zarówno stopą, jak i laską dla niewidomych i aby był rozpoznawalny również dla rowerzystów. Jeżeli nie ma wystarczającej powierzchni na wykonanie przejściowego pasa zieleni, rozdział należy wykonać za pomocą paska rozdzielającego o szerokości co najmniej 30 cm, który swoją strukturą powierzchni i luminancją w znaczny sposób odróżnia się od sąsiednich okładzin. W tym przypadku rozpoznawalność nie może zostać zapewniona w wyraźny sposób przez zwyczajne wskaźniki poziome, jak płyty z wypustkami czy żebrowane, ponieważ emitują one inne sygnały.

Zaprojektowany przez firmę Profilbeton „betonowy element rozdziału drogi dla rowerów i chodnika Kasseler“ całkowicie spełnia wymagania stawiane w ustawie odnośnie równego statusu osób niepełnosprawnych i precyzowane w normie DIN. W tym przypadku chodzi o betonową płytę o szerokości 30 cm, połączoną na tej samej wysokości bezpośrednio z obiema płaszczyznami komunikacji, lekko wygiętą w górę i wyposażoną w szczególne asymetryczne żebra i ostrosłupy ścięte, przekazującą wszystkim spotykającym się uczestnikom ruchu wszelkie niezbędne informacje odnośnie bezpieczeństwa komunikacji. Kompletny system elementów kształtowych z betonowych profili zapewnia równocześnie mobilność bez barier.

Funkcja orientacji kierunku za pomocą asymetrycznych żeber zapewnia osobom niewidomym wyraźną możliwość rozpoznania własnego położenia. Strukturę ostrosłupów ściętych skierowaną w stronę drogi dla rowerów można bezpiecznie przejechać, jednocześnie budzi ona uwagę rowerzystów. Obie wyczuwalne struktury wskazują w swojej całości, za pomocą asymetrycznej i drobnej struktury przekroju na charakter rozdziału typu komunikacji i dodatkowo uwidaczniają, po której stronie wyczuwalnego elementu znajduje się dany uczestnik ruchu.

Betonowy element rozdziału, oprócz swojego wyróżnienia za pomocą wyraźnej luminancji, poza orientacją kierunku wysyła widzącym pieszym i rowerzystom sygnał optyczny rozdziału przyporządkowanych im dróg komunikacyjnych, oferując równocześnie żądaną odległość bezpieczeństwa. Wyprofilowanie tej płyty ponadto bardzo wyraźnie podkreśla poprzez jej podwyższenie oznakowanie rozdziału w momencie wejścia lub najechania na nią.

„Betonowy element rozdziału drogi dla rowerów i chodnika Kasseler″, oprócz dużych możliwości przekazu informacji dzięki swojej filigranowej formie z zaokrąglonymi ściankami czołowymi, daje możliwość znakomitego tworzenia łuków bez cięcia, w zwartym kształtowym połączeniu. Rowek poprzeczny zintegrowany w profilu zapewnia ponadto użytkownikom odwodnienie poprzeczne.

DIN Barrierefrei geprüft „Betonowy element rozdziału drogi dla rowerów i chodnika Kasseler“ jest certyfikowany zgodnie z normą DIN
„bez barier″.
Teststrecke auf dem Firmengelände von Profilbeton
| Profilbeton GmbH | Waberner Straße 40 | D - 34582 Borken/Hessen | info[at]profilbeton.de | Tel. +49 5682 - 7386 - 0 | Fax +49 5682 - 7386 - 42 |