Profilbeton Back to the homepage
Partnerzy Mapa strony Stopka redakcyjna

Przejścia przez ulicę: bezpieczne & równe

Kasseler Querungsbord® umożliwia niemal całkiem równe zakończenie krawężnika na przejściu z drogi dla pieszych na ulicę. Dzięki wysokości 3 cm Kasseler Querungsbord® umożliwia łatwe przetoczenie wózka. Umożliwia on łatwe i bezpieczne przejście przez ulicę nie tylko „zwykłym” użytkownikom drogi, ale też osobom na wózkach inwalidzkich, rodzicom z dziećmi i osobom starszym.

Bezpieczeństwo przejścia przez jezdnię gwarantują niewidomym i niedowidzącym odpowiednie dodatki i wskaźniki podłoża, np. do systemów dla podwójnych przejść (patrz „Dodatki”). Kasseler Querungsbord® o szerokości 90-100 cm jest wystarczająco szeroki, by umożliwić bezpieczne i łatwe przejście przez ulicę osobom na wózkach inwalidzkich, a jednocześnie nie jest zbyt szeroki, by utrudnić orientację niewidomym.


Przejście przez ulicę na poziomie jezdni

Przejście przez ulicę z Kasseler Querungsbord
| Profilbeton GmbH | Waberner Straße 40 | D - 34582 Borken/Hessen | info[at]profilbeton.de | Tel. +49 5682 - 7386 - 0 | Fax +49 5682 - 7386 - 42 |