Profilbeton Back to the homepage
Partnerzy Mapa strony Stopka redakcyjna

Wskazówki dotyczące montażu Kasseler Querungsbord®

1.Montaż krawężników w ciągach komunikacyjnych reguluje norma DIN 18318. Mówi ona, że płyty krawężnikowe należy układać na równej wysokości i w rzędzie na fundamencie o grubości co najmniej 20 cm z podstawą z betonu C12/15. Podczas montażu krawężników beton na fundamenty i podstawę nie może być jeszcze związany, aby powstało dobre połączenie prefabrykowanego elementu i wylanego w danym miejscu betonu. Podpora powinna mieć co najmniej 15 cm grubości na całej długości. Górną krawędź podpory umieszcza się zgodnie z sąsiadującym z nią mocowaniem. Na odwrocie znajdą Państwo odpowiednią propozycję montażu.

Pomiędzy elementami krawężnikowymi należy pozostawić 5 mm na spoiny stykowe. Ponieważ w praktyce okazuje się, że szerokość spoin jest często nieco większa, zaleca się, by układanie rozpocząć w istniejących już stałych punktach. Spoin nie wolno wypełniać zaprawą. Zalecamy wypełnienie ich elastycznymi krążkami do spoin lub stosownym elastycznym preparatem uszczelniającym (wykonanie i szerokość spoin powinny być zgodne z danymi producenta).

2. Wszelkie prace należy przeprowadzić w taki sposób, by nie uszkodzić elementów profilowanych, w szczególności brzegów i widocznych powierzchni. Okładziny sąsiadujące z elementami krawężnika należy zamontować w taki sposób, by również po uszczelnieniu nie znajdowały się wyżej niż jego górny brzeg, ponieważ mogłoby to powodować uszkodzenia brzegów i powierzchni. Podczas uszczelniania okładzin należy szczególnie uważać, by nie najechać Kasseler Querungsbord kompaktorem, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.

3. Prace należy prowadzić zgodnie ze stosownymi przepisami BHP.

Kierunek układania płyty Kasseler Schuppenplatte


Kierunek układania płyty Kasseler Schuppenplatte

| Profilbeton GmbH | Waberner Straße 40 | D - 34582 Borken/Hessen | info[at]profilbeton.de | Tel. +49 5682 - 7386 - 0 | Fax +49 5682 - 7386 - 42 |