Profilbeton back to the homepage
Partnerzy Mapa strony Stopka redakcyjna

Mały odstęp: krawężnik i autobus/tramwaj

Za system niskopodłogowy uważa się wszystkie elementy pojazdu niskopodłogowego istotne z punktu widzenia pasażera oraz przystanek dopasowany do pojazdu i topografii danego miejsca.

Pojęcie to stało się synonimem innowacyjności i ulepszenia oferty transportu publicznego, szczególnie dla pasażerów o ograniczonej mobilności. System został opracowany dla tramwajów, jednak szybko rozszerzono go o autobusy z myślą o stworzeniu w nich podobnych warunków.

Wskaźniki podłoża jako dotykowa pomoc w odróżnieniu jezdni
Niedowidzący pasażerowie wysoko cenią dobrze wyczuwalną powierzchnię strukturalną, która zaznacza granicę jezdni.

Krawężnik dla przystanków tramwajowych i/lub autobusowych
Poziomy i pionowy odstęp ma znaczenie dla wygodnego wsiadania. Dzięki zastosowaniu krawężnika firmy Profilbeton można osiągnąć optymalny odstęp pomiędzy pojazdem i przystankiem. Znajduje on zastosowanie na przystankach tramwajowo-autobusowych oraz przeznaczonych wyłącznie dla jednego środka transportu. „Zadziwiająca prostota rozwiązania polega na tym, że element stabilizuje się samodzielnie. […] Element tak naprowadza autobus, że szczelina pomiędzy nim i krawężnikiem jest mała i nie sprawia problemu osobom na wózkach inwalidzkich.” – mówi prof. dr Hartmut Topp, szef katedry transportu na uniwersytecie w Kaiserslautern.

Element profilowany firmy Profilbeton stanowi idealną pomoc dla wszystkich pojazdów niskopodłogowych.

Łatwe wsiadanie dla osób z wózkami dziecięcymi

Łatwe wsiadanie dla osób na wózkach inwalidzkich
| Profilbeton GmbH | Waberner Straße 40 | D - 34582 Borken/Hessen | info[at]profilbeton.de | Tel. +49 5682 - 7386 - 0 | Fax +49 5682 - 7386 - 42 |